Hoeveel bedraagt de huursubsidie?

De huursubsidie.

De huursubsidie wordt bepaald op basis van uw inkomen. Ze wordt maximaal gedurende negen jaar uitbetaald en neemt af in de loop van die periode. Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen van de huursubsidie geldig vanaf 1 mei 2009. De inkomensgrenzen die hierbij worden vermeld, zijn deze van toepassing op aanvragen in 2009.

Jaar 1 en 2

Uw inkomen van het derde jaar voor de aanvraagdatum bedraagt: - maximaal 15.530 euro: de huursubsidie is gelijk aan 106,50 euro per maand; - maximaal 13.230 euro: de huursubsidie is gelijk aan 159,75 euro per maand; - maximaal 9.610 euro: de huursubsidie is gelijk aan 213,00 euro per maand.

Jaar 3 en 4

Uw inkomen van het derde jaar voor de aanvraagdatum bedraagt: - maximaal 15.530 euro: de huursubsidie is gelijk aan 85,20 euro per maand; - maximaal 13.230 euro: de huursubsidie is gelijk aan 127,80 euro per maand; - maximaal 9.610 euro: de huursubsidie is gelijk aan 170,40 euro per maand.

Jaar 5 en 6

Uw inkomen van het derde jaar voor de aanvraagdatum bedraagt: - maximaal 15.530 euro: de huursubsidie is gelijk aan 63,90 euro per maand; - maximaal 13.230 euro: de huursubsidie is gelijk aan 95,85 euro per maand; - maximaal 9.610 euro: de huursubsidie is gelijk aan 127,80 euro per maand.

Jaar 7, 8 en 9

Het zevende, achtste en negende jaar ontvangt u een huursubsidie die berekend wordt op basis van het inkomen dat u drie jaar na de aanvraagdatum heeft ontvangen. Uw tegemoetkoming bedraagt dan 63,90 euro per maand als uw inkomen niet hoger is dan het dan geldende maximum, en 383,40 euro per jaar als dat wel het geval is.

Uitzonderingen op de uitbetalingstermijn van 9 jaar: - als uw inkomen van het jaar voor de aanvraagdatum meer bedraagt dan 15.530 euro, dan ontvangt u de huursubsidie enkel gedurende de eerste twee jaar; - als u bejaard of gehandicapt bent, ontvangt u levenslang het bedrag van de huursubsidie zoals vastgesteld tijdens de eerste twee jaar, zolang u in een conforme en aangepaste huurwoning blijft wonen. Deze uitzondering geldt enkel voor de huurder zelf, en niet voor andere inwonende bejaarden of gehandicapten.