Hoeveel bedraagt de installatiepremie?

De eenmalige installatiepremie is gelijk aan drie keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie tijdens jaar 1 en 2. Bijvoorbeeld: als u op basis van uw inkomen recht heeft op een maandelijkse huursubsidie van 159,75 euro tijdens de eerste twee jaar, dan bedraagt de eenmalige installatiepremie 479,25 euro.

Opgelet: als u dakloos was en van het ocmw al een installatiepremie heeft ontvangen voor uw nieuwe huurwoning, dan heeft u binnen de tegemoetkoming in de huurprijs geen recht meer op een installatiepremie.