De huurprijs

Mag de huurprijs vrij worden bepaald?

Telkens wanneer een huurovereenkomst wordt gesloten, wordt de huurprijs vrij bepaald tussen de partijen. De huurprijzen zijn niet gereglementeerd. Wanneer een huurovereenkomst tussen de dezelfde partijen wordt verlengd, kan de huurprijs niet worden gewijzigd. De onroerende voorheffing valt niet ten laste van de huurder.

Mag de huurprijs geïndexeerd worden?

De indexatie is de periodieke aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud.

Voor de contracten die gesloten werden vanaf 28 februari 1991 mag de huurprijs altijd worden geïndexeerd, eens per jaar, op de verjaardagstermijn van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, zelfs indien het contract dit niet voorziet. Deze regel is niet verplichtend; het contract kan voorzien dat er geen indexatie is.

Indexatieformule.

Formule: Basishuurprijs x nieuwe index = maximale huurprijs Aanvangsindex De indexverhoging geschiedt op schriftelijk verzoek van de ‘belanghebbende’ partij (meestal de verhuurder) en werkt slechts 3 maanden terug voorafgaand aan de maand van de aanvraag.

Het meest recente indexcijfer van de consumptieprijzen kan worden aangevraagd op het Ministerie van Economisch zaken (tel. 02/206.56.40).