Is de woning die u huurt geschikt?

Twijfelt u over de geschiktheid van uw woning?

Indien de woning onbewoonbaar blijkt zal de huurder deze, in het belang van zijn eigen welzijn, moeten verlaten. In dit geval moet de burgemeester instaan voor de herhuisvesting van de bewoners, via de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie.

Wanneer de onbewoonbaarheid verklaard is op basis van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet heeft de bewoner absolute voorrang voor een sociale huurwoning indien hij aan de voorwaarden van het sociaal huurstelsel voldoet. (zie rubriek Sociaal wonen).

Ook in geval van overbewoning moet de gemeente instaan voor herhuisvesting.

Is de woning enkel ongeschikt, dan is er geen voorrang voor een sociale woning: de woonst houdt immers geen onmiddellijke risico’s in voor veiligheid of gezondheid. In dit geval kan de huurder eventueel wel een huurprijsvermindering afdwingen voor de vrederechter. Tevens kan hij de eigenaar via de rechtbank ook laten dwingen de nodige aanpassingswerken te laten uitvoeren. De rechter kan bovendien de huurovereenkomst nietig verklaren, en zelfs de verhuurder tot een schadevergoeding verplichten.

De huurder die een onbewoonbare of ongeschikte woning verlaat en verhuist naar een wel conforme woning kan, indien hij aan de inkomensvoorwaarden voldoet, aanspraak maken op een huursubsidie of installatiepremie