Steunmaatregelen voor wie een woning wil kopen

Verzekering gewaarborgd wonen

Welk voordeel heeft u bij de gratis verzekering gewaarborgd wonen ?

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar. Als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. In het geval van werkloosheid dienen na de eerste periode van 18 opeenvolgende maanden gedurende een periode van ten minste drie volledige maanden voltijdse of deeltijdse arbeidsprestaties in het kader van een arbeidsovereenkomst te worden aangetoond om in aanmerking te komen voor een nieuwe periode van tegemoetkoming in het inkomensverlies.

De tegemoetkoming die de verzekeraar maandelijks zal uitkeren aan uw kredietinstelling is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat u beroep heeft gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar. In het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 % van het afbetalingsbedrag. Vanaf het tweede jaar ontvangt u 56% van het afbetalingsbedrag. Vanaf het derde jaar ontvangt u nog 42% van dit bedrag. Het bedrag is beperkt tot 500 euro of 600 euro per maand, maar is misschien kleiner, afhankelijk van uw inkomensverlies en de geleende som. Het maximum bedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en een belastbaar inkomen hebben dat lager is of gelijk aan:

* 37.340 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste

* 53.350 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste

* 53.350 euro voor alleenstaanden met een persoon ten laste, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste

Er wordt rekening gehouden met het aan personenbelasting onderworpen inkomen zoals vermeld in het laatste aanslagbiljet.

De verzekeringskosten worden door het Vlaamse gewest gedragen: als aanvrager hoeft u dus geen premie te betalen!

Voorwaarden voor de verzekering gewaarborgd wonen

U hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen, te kopen of te kopen en renoveren. Leningen die uitsluitend dienen voor renovatiewerken komen maar in aanmerking vanaf 25.000 euro. De woning waarvoor u leent moet uw enige woning zijn en moet gelegen zijn in het Vlaamse gewest.

Om in aanmerking te komen voor de verzekering mag uw eerste kapitaalsopname niet langer dan een jaar voor het indienen van de aanvraag tot het bekomen van de gratis verzekering hebben plaatsgevonden.

Op het tijdstip van de aanvraag moet u volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen, hetzij als werknemer met een contract van onbepaalde duur (minstens in een deeltijdse betrekking), waarvan de proefperiode al voltooid is, hetzij als werknemer met een tijdelijk contract waarvan minstens een jaar bij uw huidige werkgever (contracten in het kader van uitzendarbeid komen niet in aanmerking), of als zelfstandige, als u uw zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent.

De twaalf maanden, die aan de datum van de verzekeringsaanvraag voorafgaan, moet u ononderbroken gewerkt hebben (met uitzondering van een of meerdere infectieziekten van beperkte duur (vb. griep) en/of het wettelijk zwangerschapsverlof).

De door de kredietinstelling waar u uw lening hebt afgesloten geschatte verkoopwaarde van de woning mag niet meer bedragen dan 320.000 euro. In de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven wordt dit bedrag verhoogd tot 368.000 euro. De lijst van de gemeenten waar de verhoogde verkoopswaarde van toepassing is vindt u hieronder:

Lijst van de gemeenten waar de verkoopswaarde tot 368.000 euro mag bedragen.

  • alle gemeenten in het arrondissement Halle – Vilvoorde (waaronder enkele faciliteitengemeenten in de Brusselse Rand): Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst.
  • enkele gemeenten in het arrondissement Leuven: Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren

Enkel in het geval u een nieuwe woning bouwt of een woning koopt en volledig heropbouwt (vervangingsbouw of volledige herbouw) gelden er nog inkomensgrenzen.

Indien het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals dit voorkomt op het laatst gekende aanslagbiljet: - meer bedraagt dan 37.340 euro voor een alleenstaande; - meer bedraagt dan 53.350 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste; - meer bedraagt dan 53.350 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste; dan moet het peil van primair energieverbruik van uw nieuwe woning lager liggen dan of gelijk zijn aan E70.

Is uw gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner dan of gelijk aan de bovenvermelde grenzen en is uw nieuwe woning energiezuinig (lager dan of gelijk aan E70) dan hebt u recht op de hogere maximale tegemoetkoming van 600 euro.

U hebt nog niet genoten van een verzekering gewaarborgd wonen waarvan de premie door de Vlaamse overheid ten laste werd genomen.

Aanvraag verzekering gewaarborgd wonen

U kunt deze documenten schriftelijk aanvragen bij:

Wonen-Vlaanderen

Koning Albert II-laan 20 bus 7

1000 Brussel

of per e-mail: wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be

De renovatieovereenkomst

De renovatieovereenkomst (mama-papa lening)

Als je een onroerend goed koopt dat een beperkte tijd als leegstaand of verwaarloosd of als een ongeschikte of onbewoonbare woning geregistreerd is en deze wil renoveren tot hoofdverblijfplaats is de renovatieovereenkomst (mama-papa lening) mogelijk interessant voor u.

Als je namelijk geld leent van een familielid of vriend voor het renoveren van dat onroerend goed en daarvoor een renovatieovereenkomst afsluit, kan de kredietgever een belastingvermindering voor de renovatieovereenkomst krijgen zolang de gerenoveerde woning bewoond blijft door de ontlener en de lening loopt.

De ontlener/kredietnemer verkrijgt dan weer een goedkope lening waaraan buiten de eventuele interesten geen kosten verbonden zijn. Bij de aankoop van het te renoveren pand kan hij bovendien genieten van een vermindering van 30.000 euro van de heffingsgrondslag voor de berekening van de registratierechten, als hij er binnen twee jaar na de aankoop gaat wonen.