Heb je je elektriciteits- en aardgasleverancier al op de hoogte gebracht?

Wanneer u verhuist, moet u uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Onderstaand stappenplan helpt u om bij uw verhuizing de elektriciteits- en aardgasvoorziening op uw vorige en nieuwe adres op een goede manier te regelen.

Stap 1. Een maand voor u verhuist

Als u gaat verhuizen, neemt u best een maand op voorhand contact op met uw elektriciteits- en aardgasleverancier. Hij zal u vertellen wat er van u wordt verwacht.

Stap 2. Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Zodra u de sleutels van uw nieuwe woning heeft en u er dus effectief energie kan verbruiken, vult u op het bijgevoegde verhuisformulier 1 de gegevens in die uw leverancier nodig heeft om de energievoorziening op uw nieuwe adres administratief te regelen. Noteer de meterstand op de dag dat u de sleutels van uw nieuwe woning krijgt. Laat de door u vastgestelde meterstanden op verhuisformulier 1 ondertekenen door de vorige bewoner of eigenaar van uw nieuwe woning. Zo vermijdt u discussie over de juiste meterstand. Bezorg de gegevens van het verhuisformulier 1 zo snel mogelijk en zeker binnen 1 week per post, telefoon, fax of via de website aan uw leverancier. Neem contact op met uw leverancier om af te spreken hoe u hem de gegevens zal bezorgen.

Neem contact op met uw leverancier als u 2 maanden na de verhuizing nog geen voorschotfacturen heeft ontvangen voor het verbruik op uw nieuwe adres.

Stap 3. Wanneer u vertrekt op uw vorige adres

Zodra u uw vorige woning definitief verlaat, bijvoorbeeld wanneer u de sleutels overhandigt aan de nieuwe bewoner of aan de eigenaar, vult u op het bijgevoegde verhuisformulier 2 de gegevens in die uw leverancier nodig heeft om de eindafrekening van elektriciteit en/of aardgas voor uw vorig adres op te maken. Noteer de meterstand op de dag dat u de woning definitief verlaat. Laat de door u vastgestelde meterstanden op verhuisformulier 2 ondertekenen door de nieuwe bewoner of door de eigenaar van uw vorige woning. Zo vermijdt u discussie over de juiste meterstand. Noteer ook de contactgegevens van de nieuwe bewoner of de eigenaar. Bezorg de gegevens van het verhuisformulier 2 zo snel mogelijk en zeker binnen 1 week nadat u uw woning heeft verlaten aan uw leverancier. U kan hem de gegevens per post, telefoon, fax of via de website bezorgen. Neem contact op met uw leverancier om af te spreken hoe u hem de gegevens zal bezorgen. Als u gelijktijdig uw vorig adres verlaat en op uw nieuw adres gaat wonen en uw leverancier blijft dezelfde, dan kan u de gegevens van beide verhuisformulieren natuurlijk op hetzelfde moment bezorgen aan uw leverancier.

Neem contact op met uw leverancier als u 2 maanden na de verhuizing nog geen eindfactuur heeft ontvangen voor het verbruik op uw vorig adres.

Opgelet: Als u de gegevens van verhuisformulier 2 niet tijdig en volledig bezorgt aan uw leverancier, blijft u verder betalen voor het energieverbruik op uw vorige adres.